اسامی مراجع عظام تقلید اعلم

1- مقام معظم رهبری حضرت آیت الله حاج سید علی حسینی خامنه ای"دام ظله العالی"

2- حضرت آیت الله حاج سید علی سیستانی"دام ظله العالی"

3- حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی"دام ظله العالی"

4- حضرت آیت الله حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی"دام ظله العالی"

5- حضرت آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی"دام ظله العالی"

/ 0 نظر / 89 بازدید